Skip to content

Private klienter

Rettsområder

Odin Advokat AS har medarbeidere med lang erfaring innen mange privatrettslige problemstillinger. Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende. Vi kan bistå i blant annet kjøpstvister, ulike typer kontraktsrettslige problemstillinger, erstatningskrav, arve- og familierett og strafferett. Vi kan og bistå med saker om rettigheter overfor det offentlige, herunder saker om ekspropriasjon og skjønn. For næringsdrivende kan vi også tilby kurspakker. Alle våre medarbeidere er meget erfarne kursholdere, og vi kan skreddersy enkeltstående kurs, kursserier eller seminarer for alle typer virksomheter.

Tjenester

Våre medarbeidere har lang og god erfaring med generell kontraktsrett og entreprisekontrakter. Vi bistår våre klienter både med å velge, tilpasse, lage, forhandle om og å inngå alle typer kontrakter, følge opp kontrakter i løpetiden, og med å håndtere forsinkelser, mangelskrav og tvister. Å forebygge tvister gjennom gode og klare kontrakter er alltid en målsetning, men alle kontrakter må følges opp, om nødvendig gjennom bruk av domstolene for å løse tvister. Vi kan bistå dere, enten det gjelder en tvist med utbygger eller selger av fast eiendom, forbrukerkjøp eller bedriftens avtaler med viktige leverandører!

Odin Advokat AS har erfaring med tvisteløsning for både nemnder, forliksråd, tingrett og lagmannsrett. Vi har også medarbeidere med erfaring fra arbeid i domstolene. Vi har prosedyreerfaring innen blant annet kontraktsrett, entreprise, forurensingsrett, skjønn, ekspropriasjon og erstatningsrett. Odin Advokat AS har medarbeidere med lang erfaring med vanskelige spørsmål knyttet til ansvargrunnlag for stat og kommune, årsakssammenheng og utmålingsregler. I tillegg har vi kompetanse på arve- og familierett, slik som samboerkontrakter, fremtidsfullmakter og testament.

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår på mange rettsområder, og de erstatningsrettslige grunnprinsippene er viktige innen for eksempel kontrakts- og entrepriseretten.

På området for forvaltningsrett og kommunalrett bistår vi våre klienter blant annet med vår kompetanse innen reglene om kommunenes kompetanse og oppgaver, regler for offentlig saksbehandling, offentleglova og innsynsregler, taushetsplikt, klagebehandling, veiledningsplikt og brukermedvirkning.