Skip to content

Om oss

Om Odin Advokat

Odin Advokat AS har kontorer i Bergen og Trondheim og planlegger å åpne kontor i Oslo i løpet av 2023. Vi er et firma i vekst, med offentlige og private klienter over hele landet. Som kompetansebedrift legger vi stor vekt på å knytte til oss motiverte medarbeidere med variert arbeidserfaring fra offentlig administrasjon, domstoler og private virksomheter. Sammen med våre mange samarbeidspartnere er vi en trygg og kunnskapsrik juridisk rådgiver for alle klienter.

Vårt team

Helge Jellestad Andersen

Helge J. Andersen

Partner/Advokat MNA

Helge Jellestad Andersen er spesialist på kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Han har også arbeidet med blant annet tvisteløsning, entreprise, forvaltningsrett, erstatningsrett, ekspropriasjon og skjønn. 

Andersen har variert og bred arbeidserfaring gjennom over 15 år fra departement, domstol, advokatvirksomhet, Forsvaret og kommuneadvokaten i Bergen. Siden han fikk advokatbevilling i 2010 har han ført flere saker for norske domstoler og bistått klienter i en rekke klagesaker for KOFA. Andersen har selv gjennomført mange offentlige anskaffelser, og har lang erfaring med prosjektledelse og kontraktsforhandlinger med norske og internasjonale leverandører. Videre har han deltatt i oppfølging og forvaltning av rammeavtaler og vært ansvarlig for kvalitetssikring av et meget betydelig antall anskaffelser. Andersen er en meget erfaren kursholder.

Helle Annfelt Høverstad

Helle Annfelt Høverstad

ADVOKAT MNA

Helle Annfelt Høverstad har bred kompetanse innen kontraktsrett, entreprise og offentlige anskaffelser. Hun har også solid erfaring med problemstillinger innen plan- og bygningsrett, eiendomsrett, erstatning og forvaltningsrett.

Høverstad har over 10 års erfaring fra offentlig sektor som juridisk rådgiver i Miljødirektoratet, og fra privat sektor som advokat med spesialisering innenfor det forretningsjuridiske området. Hun har ført flere saker for norske domstoler og bistått klienter i en rekke klagesaker. Hun har videre bistått klienter med blant annet tvisteløsning, kontraktsforhandlinger og anskaffelsesrettslige problemstillinger

Torstein Fjeldet Lunde

Torstein F. Lunde

Advokatfullmektig MNA

Torstein Fjeldet Lunde er spesialist på kontraktsrett, entreprise og offentlege anskaffingar. Han har også god kompetanse på forvaltningsrett, kommunalrett og erstatningsrett.

Lunde har handtert ei rekkje klagesaker for KOFA. Lunde har arbeidd med operativ, strategisk og juridisk rådgjeving innan offentlege anskaffingar i over 15 år. Han har mellom anna som prosjekt- eller prosessleiar deltatt i alle fasar av anskaffingsprosessar. Lunde har vore prosjektleiar for ei mengde større og mindre anskaffingar, og har særleg erfaring innan entreprisar og IT-anskaffingar, men også ei rekkje anskaffingar av varer og tenester. Entrepriseerfaringa gjeld både utføringsentrepriser og totalentreprisar. Erfaringa dekkjer både bygg og anlegg. I samband med dette har Lunde utforma ei rekkje kontraktar, samt vore rådgjevar i samband med avtaleoppfølging, handtering av endringsmeldingar m.m. I tillegg har Lunde erfaring frå behandling av sluttoppgjer. I perioden 2016-2021 har Lunde vore førelesar og sensor i Årsstudium i offentlige anskaffelser for Høgskolen i Molde, og han har omfattande erfaring som kurs- og føredragshaldar.

Tarjei Ytrehus Bjørkly

Tarjei Y. Bjørkly

Advokatfullmektig MNA

Tarjei Ytrehus Bjørkly er spesialist på kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Han har også arbeidet med blant annet tvisteløsning, entreprise, forvaltningsrett, erstatningsrett, grunnerverv og avhending. 

Bjørkly har bistått klienter i en rekke klagesaker for KOFA. Han har over 15 års erfaring fra anskaffelsesprosesser; herunder prosjektledelse, prosessgjennomføring, analyse og juridiske utredninger og kostnadsstyring ved anskaffelser og har som prosjekt- eller prosessleder deltatt i alle faser av anskaffelsesprosesser. Videre har han deltatt i oppfølging og forvaltning av rammeavtaler og vært ansvarlig for kvalitetssikring av et meget betydelig antall anskaffelser. Bjørkly har lang erfaring med kontraktsforhandlinger med norske og internasjonale leverandører. Bjørkly har vært studiekoordinator og sensor, samt foreleser innen samtlige fagemner for Årsstudium i offentlige anskaffelser for Høgskolen i Molde, og han har omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.

Eirik Steine

Eirik Steine

Advokatfullmektig MNA

Eirik Steine er spesialist på kontraktsrett og offentlige anskaffelser.

Steine har over 9 års erfaring fra prosjektledelse ved gjennomføring av små og store anskaffelsesprosjekt for offentlige kunder. Han har bistått som prosjekt- eller prosessleder og deltatt i alle faser av anskaffelsesprosesser. Steine har også bistått med utarbeidelse og oppfølging av kontrakter innen en rekke avtaleområder. I tillegg til dette har han også utarbeidet nye kontraktsmaler for vare- og tjenesteleveranser for flere kunder. Videre har han lang erfaring fra gjennomføring av forhandlede prosedyrer i store komplekse anskaffelser. Steine har også bistått klienter i flere klagesaker for KOFA.