Skip to content
Odin Advokat og Prosjekt

Odin Prosjekt og Odin Advokat

Odin Prosjekt og Odin Advokat samarbeider om tilbud og leveranser til offentlige oppdragsgivere over hele landet. Vi er samlokalisert og del av det samme store tverrfaglige kompetansemiljøet innen offentlige anskaffelser, entreprise- og kontraktsrett. Våre medarbeidere har betydelig kompetanse innen alle typer offentlige anskaffelser, både innen klassisk sektor, forsyningssektoren og forsvarssektoren, for alle typer offentlige oppdragsgivere, fra de største statlige organisasjonene, til de minste kommunene i landet. Vi kjenner bredden i offentlig sektor, og kan skreddersy et team for alle typer anskaffelsesbehov, hvor som helst i Norge. Dette inkluderer juridisk rådgivning og utredninger, kontraktsoppfølging og håndtering av tvister for nemder og domstoler. Med fokus på fagkunnskap jobber vi kontinuerlig for å styrke våre fagmiljøer og bidra til erfaringsutveksling med våre oppdragsgivere.

Tjenesteområder

Odin Advokat AS kan i samarbeid med Odin Prosjekt AS tilby blant annet følgende tjenester til våre oppdragsgivere og klienter:

Advokatbistand
Advokatrådgivning og utredninger
Spesialkompetanse innen blant annet offentlige anskaffelser, kontraktsrett, entreprise, erstatningsrett og tvisteløsning
Advokatbistand i klageprosesser internt og i KOFA
Prosessbistand i alle typer saker for domstolene

Ledelsesstøtte, gjennomgang, analyser og strategier
Opplæring og coaching av ledere
Gjennomgang av alle avtaler
Analyse av innkjøpsområdet
Plan for utlysing av nye konkurranser og fornyelse av gamle kontrakter
Gjennomføring av anskaffelsesstrategiprosesser
Utvikling av innkjøpsfunksjonen i organisasjonen
Styring av innkjøpsfunksjonen i organisasjonen
Utarbeidelse av malverk

Opplæring og kurs
Kurs og kompetanseprogrammer tilpasset kundens behov
Opplæring og coaching av medarbeidere
Fagdager
Holde kurs for lokalt næringsliv på vegne av en offentlig oppdragsgiver

Operativ anskaffelsesbistand
Gi råd om hva som kan unntas fra regelverket og hva som er omfattet
Gi råd eller foreta kvalitetskontroll av oppdragsgivers egne anskaffelser
Utleie av konsulenter som sitter hos oppdragsgiver
Gjennomføre enkeltanskaffelser
Gjennomføre alle anskaffelser innenfor en sektor
Bistand i behovsvurderinger og spesifikasjonsutarbeidelse
Utarbeidelse og kvalitetssikring av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag
Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter og rammeavtaler
Evaluering av kvalifikasjonssøknader og tilbud
Forhandlingsledelse
Behandling av innsynsbegjæringer
Implementering av kontrakter og rammeavtaler

Kontraktsoppfølging
Måling og oppfølging av kontrakter og rammeavtaler
Oppfølging av leveranser
Håndtering av mangelskrav